[TuT] Precice na tastaturi!

Ovde se nalaze svi tutorijali vezani za igrice i Counter Strike.
Here you can find all the tutorials related to games and Counter Strike.
Forum rules
Pročitajte PRAVILA FORUMA!
Locked
User avatar
✪ Ze
Administrator
Administrator
Posts: 204
Joined: 09 Apr 2016, 10:09
Reputation: 3
Location: 44° 4' 29 N, 22° 5' 45 E
Gender:
Age:: 19
Contact:

[TuT] Precice na tastaturi!

#1

Post by ✪ Ze » 23 May 2016, 20:18

Kao što sam naslov kaže ovo će poslužiti mnogima u slučaju da to ne znaju : Prečice na tastaturi!
Hajde da krenemo __

Ovo su opšte prečice na tastaturi :

F1-
Prikazali pomoć u dijalogu

Ctrl+C-
Kopiranje

Ctrl+X-
Isecanje

Ctrl+V-
Lepljenje

Ctrl+Z-
Opoziv

Delete-
Brisanje

Shift+Delete-
Trajno brisanje izabrane stavke bez premeštanja u korpu za otpatke

F2-
Preimenovanje izabrane stavke

Ctrl+strelica nadesno-
Premeštanje kursora na početak sledeće reči

Ctrl+strelica nalevo-
Premeštanje kursora na početak prethodne reči

Ctrl+strelica nadole-
Premeštanje kursora na početak sledećeg pasusa

Ctrl+strelica nagore-
Premeštanje kursora na početak prethodnog pasusa

Ctrl+Shift sa tasterom strelice-
Isticanje dela teksta

Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicom-
Izaberite više od jedne stavke u prozoru ili na radnoj površini ili izaberite tekst u dokumentu

Ctrl+A-
Bira sve

F3-
Traži datoteku ili fasciklu

Alt+Enter-
Prikaz svojstava za izabranu stavku

Alt+F4-
Zatvara aktivnu stavku ili izlazi ili aktivnog programa

Alt+razmaknica-
Otvara meni sa prečicama za aktivan prozor

Ctrl+F4-
Zatvara aktivan dokument (u programima koji omogućavaju da imate više dokumenata otvorenih istovremeno)

Alt+Tab-
Prebacivanje između otvorenih stavki

Alt+Esc-
Kretanje kroz stavke prema redosledu otvaranja

F6-
Kretanje kroz elemente ekrana u prozoru ili na radnoj površini

F4-
Prikaz stavki na aktivnoj listi u dijalogu

Taster menija-
Prikazuje meni sa prečicama za izabranu stavku

Ctrl+Esc -
Prikazuje „Start“ meni

Alt+podvučeno slovo-
Izvršavanje odgovarajuće komande ili biranje odgovarajuće opcije u dijalogu

Alt+podvučeno slovo u imenu menija-
Prikaz odgovarajućeg menija

F10-
Aktiviranje trake sa menijima u aktivnom programu

Strelica nadesno -
Otvara sledeći meni sa desne strane ili otvara podmeni

Strelica nalevo-
Otvara sledeći meni sa leve strane ili zatvara podmeni

F5 (ili Ctrl+R)-
Osvežavanje aktivnog prozora

Razmaknica-
Prikazuje fasciklu jedan nivo naviše u programu Windows Explorer

Esc-
Otkazuje trenutni zadatak

Shift kada stavite CD-
Sprečava automatsku reprodukciju CD-a

Ovo je za dijaloge :

Ctrl+Tab
Kretanje unapred kroz kartice

Ctrl+Shift+Tab
Kretanje unazad kroz kartice

Tab
Kretanje unapred kroz opcije

Shift+Tab
Kretanje unazad kroz opcije

End
Prikazuje dno aktivnog prozora

Alt+podvučeno slovo
Obavlja komandu (ili bira opciju) koja ide sa tim slovom

Enter
Zamenjuje klik mišem za veliki broj izabranih komandi

F4
Prikaz stavki na aktivnoj listi

Razmaknica(tj. Space)
Otvara fasciklu jedan nivo naviše ako je fascikla izabrana u dijalogu „Sačuvaj kao“ ili „Otvori“

Prečice povezane za WINDOWS dugme :

Taster sa Windows logotipom
Otvara ili zatvara „Start“ meni

Taster sa Windows logotipom+B
Postavlja fokus na obaveštenje

Taster sa Windows logotipom+Ctrl+F
Traži računare

Taster sa Windows logotipom +Pause Break
Prikazuje dijalog „Svojstva sistema“.

Taster sa Windows logotipom+D
Prikaz radne površine.

Taster sa Windows logotipom+M
Smanjuje sve prozore.

Taster sa Windows logotipom+Shift+M
Vraća smanjene prozore

Taster sa Windows logotipom+E
Otvara računar

Taster sa Windows logotipom+F
Traži datoteku ili fasciklu.

Taster sa Windows logotipom+L
Zaključava računar ili prebacuje korisnike

Taster sa Windows logotipom+R
Otvara dijalog „Pokretanje“.

Locked

Return to “Tutorijali / Tutorials”